19 juni door Karin de Ferrante

Vergeet je Bijscholing niet!

EP-adviseurs hebben nog een paar weken de tijd om de verplichte bijscholing te volgen. Per 1 juli 2024 moet de bijscholing zijn afgerond om de vakbekwaamheid als EP-adviseur te behouden. Dit kan gedaan worden bij een hiervoor geaccrediteerde opleider (zie www.centraalregistertechniek.nl). Heb je een probleem met het volgen van deze verplichte bijscholing? Meld dit dan bij de je opleider of ISSO voor 1 juli!

Doel bijscholing

De bijscholing is bedoeld om adviseurs op de hoogte te brengen van de wijzigingen in de NTA8800, de Beoordelingsrichtlijnen BRL9500-W en U en de opnameprotocollen (ISSO-publicaties 75.1 en 82.1). Daarbij is het goed te weten dat:

  • de verplichte EP Bijscholing geldt voor álle adviseurs die in 2023 vakbekwaam waren voor EP-W/B, EP-W/D, EP-U/B of EP-U/D
  • kandidaten die vakbekwaam waren voor EP-W, en die in 2024 een upgrade doen naar EP-U/B of EP-U/D geen EP Bijscholing hoeven te doen, mits zij die upgrade voor 1 juli 2024 met een positief resultaat afronden

Actualisatie examens

Voor kandidaten die binnenkort examen gaan doen geldt dat vanaf 1 april 2024 alle examenmodules, die leiden tot het bewijs van vakbekwaamheid EP W/B, EP W/D, EP U/B en EP U/D zijn aangepast aan de wijzigingen in de NTA8800, BRL en protocollen. Vanaf 1 juli 2024 worden de examens afgenomen volgens de nieuwe integrale zesde druk van de opnameprotocollen. Bij alle modules 4 (de software-toets) maken de kandidaten gebruik van de nieuwste software.

Beschikbare documenten

De volgende geactualiseerde onderdelen zijn of komen beschikbaar, en zijn vanaf 1 juli 2024 van kracht:

  • NTA 8800:2024, waarin met name aanvullende inhoudelijke wijzigingen zijn geïntegreerd. Het interpretatieblad INT-V1 verschijnt naar verwachting medio juni 2024.
  • De opnameprotocollen ISSO-publicatie 75.1 en 82.1, 6e druk. Deze druk van de opnameprotocollen (ISSO-publicaties 75.1 en 82.1) is minder omvangrijk dan de huidige druk. Inhoudelijke voorbeelden zijn opgenomen in een nieuw ISSO-praktijkboek Energieprestatie. Dit praktijkboek heeft geen formele status.
  • De conceptversies van de BRL 9500 Utiliteitsbouw (BRL9500-U) en BRL 9500 Woningbouw (BRL9500-W) zijn beschikbaar via www.installQ.nl, en opgenomen in ISSO Open. Medio juni 2024 worden de definitieve en door de Raad voor Accreditatie goedgekeurde versies van de Beoordelingsrichtlijnen verwacht.
  • Vanaf 1 april 2024 is geteste software op de markt en op 1 juli 2024 is deze ook geattesteerd.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over het Stelsel Energieprestatie voor Gebouwen op www.gebouwenergieprestatie.nl.

Overig nieuws

alle nieuwsberichten

Tweede druk maakt maatwerkadviezen duidelijker en eenvoudiger

Van ISSO ontvingen we dit bericht: De tweede druk van pu ...

Certificaathouder bij elk energielabel nu openbaar

Van RVO ontvingen we dit bericht: Sinds vrijdag 28 juni wordt in ...

Herlabelen: Rechten aanvragen in EP-Online

Van RVO ontvingen we dit bericht: Sinds 1 juli is het toegestaan ...

Stichting KEGO is een initiatief van: