16 maart door Karin de Ferrante

Vakbekwaam EP-W/D en EP-U/B adviseur? Kies de juiste Bijscholingstoets!

Na afloop van de EP bijscholing 2024 legt de adviseur een toets af: 10 vragen voor de adviseurs Basis en 12 vragen voor de adviseurs Detail. Er is een belangrijke uitzondering: als je vakbekwaam EP-W/D en EP-U/B adviseur bent dan volg je de Bijscholing Utiliteit en maak je de Detailtoets. Alleen zo behoud je je vakbekwaamheden.

Om EP-adviseurs voor te bereiden op de wijzigingen en om veelgemaakte fouten te voorkomen moeten zij de EP Bijscholing 2024 volgen bij hiervoor geaccrediteerde opleiders (voor een overzicht, zie Centraal Register Techniek). Deze bijscholing moet uiterlijk op 1 juli 2024 afgerond zijn om als adviseur je vakbekwaamheid te behouden. De EP-W/B en EP-W/D adviseur volgen de Bijscholing Woningen, de EP-U/B en de EP-U/D adviseur volgen de Bijscholing Utiliteit. Na afloop legt de adviseur een toets af: 10 vragen voor de adviseurs Basis en 12 vragen voor de adviseurs Detail. Er is een belangrijke uitzondering: als je vakbekwaam EP-W/D en EP-U/B adviseur bent dan volg je de Bijscholing Utiliteit en maak je de Detailtoets. Alleen zo behoud je je vakbekwaamheden. Nog even voor alle helderheid:

Let op je hoogste vakbekwaamheid:

EP-W/B: toets woningen basis (10 vragen)

EP-W/D: toets woningen detail (12 vragen)

EP-W/D & EP-U/B: toets utiliteit detail (12 vragen)

EP-U/B: toets utiliteit basis (10 vragen)

EP-U/D: toets utiliteit detail (12 vragen)

ISSO-publicaties 75.1 en 82.1 beschikbaar

ISSO heeft de publicaties 75.1 en 82.1 en het Praktijkboek Energieprestatie beschikbaar gesteld. De nieuwe opnameprotocollen (6e druk) die op 1 juli van dit jaar van kracht worden verschillen van de EP-publicaties tot nu toe. De toelichtende teksten en procesmatige informatie zijn verwijderd. Deze informatie staat in de BRL’en. De uitgaven zijn beschikbaar via ISSO Open.

Overig nieuws

alle nieuwsberichten

Nieuwe en gewijzigde FAQ’s

Recent voegden we weer nieuwe FAQ’s toe aan de lijst. Deze maand zijn er 3 nieuwe e ...

Vraag van de maand

Regelmatig komt de vraag voorbij of een CV-systeem buiten beschouwing gelaten ...

Sander Rutten benoemd als operationeel manager

In januari is Sander Rutten door het bestuur van KEGO aangesteld al ...

Stichting KEGO is een initiatief van: