09 oktober door Karin de Ferrante

Nieuw: De ‘vraag van deze maand’

Uit ons klanttevredenheidsonderzoek (zie ook dit artikel daarover) kwam dat de adviseurs meer inhoudelijke informatie willen lezen. Vanaf nu publiceren we ‘De vraag van deze maand’: de garage als verkeersruimte.

Vraag:

Volgens het protocol wordt een garage beschouwd als een sterk geventileerde ruimte en ligt deze altijd buiten de thermische zone. Hoe moet worden omgegaan met de garage als ruimtes die volgens paragraaf 7.2.1 altijd binnen de thermische zone liggen zoals bijvoorbeeld een toilet, alleen via de garage bereikbaar zijn?

Antwoord:

Je ontkomt er niet aan dat je in deze situatie op één punt handelt in strijd met het protocol. Je hebt als adviseur de keuze tussen twee opties:

  • Prioriteit geven aan dat de thermische zone uit één geheel moet bestaan, waarbij je de garage/ berging onderdeel laat zijn van de thermische zone en beschouwt als verkeersruimte (alleen voor dit specifieke geval), en je dus het geheel opneemt omdat het toilet ook per definitie tot de thermische zone behoort;
  • Prioriteit geven aan dat de garage altijd buiten de thermische zone ligt en daarmee het toilet niet beschouwen als onderdeel van de thermische zone.

Onderbouw de gemaakte keuze in het dossier. Argumenten die bijvoorbeeld een rol kunnen spelen, zijn:

  • Zijn er nog meer toiletten in de woning?
  • Als het om een slaapkamer gaat: is deze aangesloten op de centrale verwarming van de woning?

Overig nieuws

alle nieuwsberichten

Nieuwe en gewijzigde FAQ’s

Recent voegden we weer nieuwe FAQ’s toe aan de lijst. Deze maand zijn er 3 nieuwe e ...

Vraag van de maand

Regelmatig komt de vraag voorbij of een CV-systeem buiten beschouwing gelaten ...

Sander Rutten benoemd als operationeel manager

In januari is Sander Rutten door het bestuur van KEGO aangesteld al ...

Stichting KEGO is een initiatief van: