28 april door Karin de Ferrante

Wijzigingen lay-out energielabel per 4 april 2024

Per donderdag 4 april 2024 werden er kleine wijzigingen aangebracht in de tekst en de lay out van het energielabel. De wijzigingen hebben zowel betrekking op het energielabel voor utiliteitsbouw als op het energielabel voor woningbouw.

De wijzigingen hebben vooral betrekking op het meer begrijpelijk maken van het energielabel. De wijzigingen komen voort uit signalen uit de markt.

De wijzigingen op een rij:

  • Op pagina 1 is de tabel waarin de installaties worden opgesomd gewijzigd. In plaats van de kolom ‘verbeteradvies ja/nee’, is nu duidelijker gemaakt wat in de woning of het gebouw aanwezig is aan installaties (kolom 2) en of er een verbeteradvies is (kolom 3). Als kolom 3 leeg is, is er geen verbeteradvies.
  • In de tabellen op pagina 1 (isolatie en installaties) zijn de verschillende onderdelen ‘klikbaar’ geworden in de pdf. Zoals de rij met ‘-‘ en ‘+’ bij isolaties en het blok ‘verbeteradvies’ bij installaties. Bij aanklikken van deze blokken, spring je gelijk door naar de corresponderende toelichting op pagina 2, 3 en verder.
  • Ook de blokken ‘warmtebehoefte’, ‘risico op hoge binnentemperaturen’ en ‘aandeel hernieuwbare energie’ zijn ‘klikbaar’ geworden in de pdf. Bij aanklikken spring je gelijk door naar de corresponderende toelichting op pagina 2.
  • Op pagina 2 zijn in de verschillende tekstblokken zinnen die over de woning/het gebouw gaan, vetgedrukt. Zodat duidelijker wordt wat voor jouw woning of gebouw van toepassing is.
  • Op pagina 3 en verder is de tekstvolgorde binnen de tekstblokken gewijzigd. Bovenaan staat nu de situatie van de woning/het gebouw waar het om gaat, met gelijk daaronder de bijbehorende figuren. Onder de figuren volgt dan het verbeteradvies en de toelichting van het betreffende onderwerp.
  • Specifiek voor woningbouw wordt onderaan de isolatietekstblokken vetgedrukt de Streefwaarde genoemd waarbij de woning toekomstbestendig wordt.
  • Vanwege beleidskeuzes worden vanaf nu bij de installaties de Hr-ketel en de biomassaketel niet meer geadviseerd op het energielabel.
  • Op de laatste pagina van het energielabel is het tekstblok ‘disclaimer’ aangepast en uitgebreid naar ‘Twijfels of klachten’ en ‘meer informatie’. Hier vindt de lezer een beschrijving van wat ze kunnen doen bij twijfels of klachten over het energielabel. Namelijk eerst naar de energieadviseur, vervolgens eventueel naar de certificaathouder en in het laatste geval naar de certificerende instelling. Bij meer informatie is ook een zin toegevoegd over het kunnen controleren van de pdf op echtheid.

De wijzigingen zullen met terugwerkende kracht worden toegepast. Dat wil zeggen dat al geregistreerde energielabels, die vanaf 4 april 2024 opnieuw worden gedownload, voorzien zijn van de vernieuwde lay-out.

Overig nieuws

alle nieuwsberichten

Idee van de maand – alleenstaande gebouwen

Verschillende adviseurs hebben KEGO erop geattendeerd dat het begrip ´alleens ...

Errata verschenen op de 6e druk

Op 8 april publiceerde ISSO twee errata op de verschenen 6e druk van de protocollen 82 ...

Nieuwe en gewijzigde FAQ’s

Recent voegden we weer nieuwe FAQ’s toe aan de lijst. Deze maand zijn er 4 nieuwe en ...

Stichting KEGO is een initiatief van: