08 februari door Karin de Ferrante

Vraag van de maand februari

Mogen energielabels opnieuw worden afgemeld zonder woningbezoek als een nieuwe softwareversie tot een beter rekenresultaat leidt?

Energielabels moeten worden geregistreerd binnen 3 maanden na het woningbezoek. Voor seriematige nieuwbouw of renovatieprojecten is de termijn 6 maanden. Binnen deze termijn mogen energielabels opnieuw worden geregistreerd zonder de woning opnieuw te bezoeken. Voor eventuele registratie na deze periode moeten woningen of utiliteitspanden opnieuw worden bezocht.

Als bepaalde maatregelen worden toegepast, mag je onder voorwaarden zoals genoemd in de BRL9500, binnen 24 maanden na de oorspronkelijke opnamedatum opnieuw registreren zonder woningbezoek, maar dat moet dan wel met dezelfde opnamedatum als voorheen en met dezelfde softwareversie, waarmee het oorspronkelijke energielabel is geregistreerd. Dit is pas mogelijk als via EP-online vervangingsrechten zijn aangevraagd. Hiermee profiteer je dus niet van een eventueel beter rekenresultaat als gevolg van toepassing van de meest recente softwareversie.

Overig nieuws

alle nieuwsberichten

´Vind een adviseur´ vanaf nu bij Centraal Register Techniek

Tot 1 februari waren jullie voor woningeigenaren en vastgoed beheerders te vinden op d ...

Vernieuwing in het bestuur

Eind vorig jaar maakte Isabelle Sternheim plaats in het bestuur voor Hella Mae ...

Gewijzigde en nieuwe FAQ’s

Ook in deze eerste Nieuwsbrief van het nieuwe jaar voegden we nieuwe FAQ’s toe aan d ...

Stichting KEGO is een initiatief van: