08 februari door Karin de Ferrante

Vraag van de maand februari

Mogen energielabels opnieuw worden afgemeld zonder woningbezoek als een nieuwe softwareversie tot een beter rekenresultaat leidt?

Energielabels moeten worden geregistreerd binnen 3 maanden na het woningbezoek. Voor seriematige nieuwbouw of renovatieprojecten is de termijn 6 maanden. Binnen deze termijn mogen energielabels opnieuw worden geregistreerd zonder de woning opnieuw te bezoeken. Voor eventuele registratie na deze periode moeten woningen of utiliteitspanden opnieuw worden bezocht.

Als bepaalde maatregelen worden toegepast, mag je onder voorwaarden zoals genoemd in de BRL9500, binnen 24 maanden na de oorspronkelijke opnamedatum opnieuw registreren zonder woningbezoek, maar dat moet dan wel met dezelfde opnamedatum als voorheen en met dezelfde softwareversie, waarmee het oorspronkelijke energielabel is geregistreerd. Dit is pas mogelijk als via EP-online vervangingsrechten zijn aangevraagd. Hiermee profiteer je dus niet van een eventueel beter rekenresultaat als gevolg van toepassing van de meest recente softwareversie.

Overig nieuws

alle nieuwsberichten

Idee van de maand – alleenstaande gebouwen

Verschillende adviseurs hebben KEGO erop geattendeerd dat het begrip ´alleens ...

Errata verschenen op de 6e druk

Op 8 april publiceerde ISSO twee errata op de verschenen 6e druk van de protocollen 82 ...

Nieuwe en gewijzigde FAQ’s

Recent voegden we weer nieuwe FAQ’s toe aan de lijst. Deze maand zijn er 4 nieuwe en ...

Stichting KEGO is een initiatief van: