18 december door Karin de Ferrante

Vraag van de maand december

Er worden maandelijks regelmatig vragen gesteld over, vooral het toebedelen van, Pv-panelen. Onze expert Samantha Pellis werkt dit uit.

De volgende vraag werd gesteld:

“Een woning die tegen een bedrijfshal is aangebouwd moet worden gelabeld. Op het dak van het bedrijfspand zijn 183 Pv-panelen gelegd. De bedrijfshal en woning hebben samen 1 aansluiting. Mag ik een deel van de panelen meerekenen voor het label van de woning?”Het gegeven antwoord is als volgt:

Panelen worden naar rato verdeeld over aangesloten Ag indien ze achter dezelfde meter aangesloten zitten, maar enkel verdeeld over labelplichtige gebruiksfuncties. Indien de bedrijfshal volledig industriefunctie is, worden de panelen dus volledig toegekend aan de woning.

Kortom, alle panelen aangesloten achter dezelfde meter, worden verdeeld over het gebruiksoppervlak van de labelplichtige gebruiksfuncties.De logische en eveneens veel gestelde wedervraag die op dit antwoord kwam was als volgt: 

Dank voor de reactie. Duidelijk antwoord, echter:. het bedrijfspand heeft volledig een industriefunctie en is dus niet labelplichtig. Dat zou betekenen dat er voor de woning 183 panelen worden toegewezen. Is dat niet wat onrealistisch?Waarop als volgt geantwoord werd: 

Bedankt voor je vraag. Dat klopt, maar deze werkwijze is conform protocol.

Het protocol geeft duidelijk aan dat de panelen verdeeld moeten worden over de labelplichtige gebruiksfuncties, ondanks dat er, in sommige gevallen zelfs zeer, onrealistische toebedelingen ontstaan.

Een en ander is terug te lezen in 15.2 van het protocol en in deze FAQ.

Overig nieuws

alle nieuwsberichten

Nieuwe en gewijzigde FAQ’s juni

We voegden weer nieuwe FAQ’s toe aan de lijst. In juni zijn er 7 nieuwe en zijn er 2 ...

Vraag van de maand juni: vrijheden Maatwerkadvies

De EP adviseur werkt volgens een vaststaand protocol maar voor de Maatwerkadviseur gel ...

Vergeet je Bijscholing niet!

EP-adviseurs hebben nog een paar weken de tijd om de verplichte bijscholing te volgen. ...

Stichting KEGO is een initiatief van: