09 februari door Karin de Ferrante

Vijfde druk ISSO-publicaties 82.1 en 75.1 nu beschikbaar

Vanaf nu zijn de nieuwste uitgaven – de vijfde druk – van ISSO-publicaties 82.1 en 75.1 over energieprestatie via ISSO Open beschikbaar. De kennis is nu aangepast aan de NTA 8800:2023. Deze publicaties zijn onmisbaar voor alle mensen die zich bezighouden met energieadvisering en het opstellen van energielabels.

Jaarlijks verschijnen er verschillende, geactualiseerde onderdelen van het Stelsel Energieprestatie van Gebouwen (EPG). Onderdeel is o.a. de herziene versie van de NTA 8800:2023. De genoemde publicaties, 5e druk, zijn ook onderdeel van het Stelsel EPG.

Tot 1 april zijn de 4e druk versies nog van toepassing op de examens. Vanaf 1 april 2023 wordt er geëxamineerd volgens de 5e druk versies van de ISSO-publicaties 75.1 en 82.1.
De 4e druk versies zijn nog beschikbaar via ISSO Open.

Vanzelfsprekend moet de markt wennen en bekend raken met de wijzigingen. Vandaar dat energieadviseurs in 2023, evenals in 2022, verplicht zijn om een bijscholing te volgen. Deze bijscholing, die men tussen 1 januari en 1 juli 2023 met succes moet afronden, is een voorwaarde om de vakbekwaamheid als energieadviseur te behouden. De bijscholing is bedoeld om de EP-adviseurs op de hoogte te brengen van de wijzigingen in de NTA 8800, de nieuwe opnameprotocollen en de veelgemaakte fouten.

De examens voor professionals die energieadviseur willen worden, zullen vanaf 1 april ook op de vijfde druk van deze ISSO-publicaties gebaseerd zijn.

Overig nieuws

alle nieuwsberichten

Nieuwe en gewijzigde FAQ’s juni

We voegden weer nieuwe FAQ’s toe aan de lijst. In juni zijn er 7 nieuwe en zijn er 2 ...

Vraag van de maand juni: vrijheden Maatwerkadvies

De EP adviseur werkt volgens een vaststaand protocol maar voor de Maatwerkadviseur gel ...

Vergeet je Bijscholing niet!

EP-adviseurs hebben nog een paar weken de tijd om de verplichte bijscholing te volgen. ...

Stichting KEGO is een initiatief van: