29 juni door Karin de Ferrante

Portaal geopend voor vragen over maatwerkadvies!

Vanaf 1 juli kun je als vakbekwaam maatwerkadviseur bij Stichting KEGO terecht voor je vragen over maatwerkadvies. Het maatwerkadvies biedt richting aan de wijze waarop vastgoedeigenaren een verdere energiebesparing en verduurzaming van de energievraag van hun object te kunnen realiseren.

Standaard wordt hiervoor gebruik gemaakt van de drie profielen die de NTA 8800 al heeft beschreven: energie-onbewust, energiebewust of standaard. Belangrijk bij het opstellen van een maatwerkadvies is het fitten. Aanvullend op het rekenmodel voor het reguliere energielabel zijn hierbij ook de gebruiksgegevens van de bewoners nodig, het gemeten energieverbruik van een kalenderjaar en de daarbij horende klimaatgegevens.

Naast adviezen voor energiebesparing geef je als maatwerkadviseur inzicht in de maatregelen die het gebouw of de woning energiezuiniger maken. Het behandelen van de kennis gebeurt op een gestructureerde wijze die leidt tot het maatwerkadvies. Door de kennis in ISSO-publicaties 75.2 en 82.2 weet de EP-adviseur wat te doen om alle informatie te verzamelen en het advies te kunnen opstellen.

Loop je tegen vragen aan bij het opstellen van maatwerk advies, stel deze via het ticket systeem aan het expertteam van KEGO. Naast vragen over de protocollen voor de energieprestatie kun je hier nu ook terecht voor vragen over maatwerkadvies.

Overig nieuws

alle nieuwsberichten

Nieuwe en gewijzigde FAQ’s juni

We voegden weer nieuwe FAQ’s toe aan de lijst. In juni zijn er 7 nieuwe en zijn er 2 ...

Vraag van de maand juni: vrijheden Maatwerkadvies

De EP adviseur werkt volgens een vaststaand protocol maar voor de Maatwerkadviseur gel ...

Vergeet je Bijscholing niet!

EP-adviseurs hebben nog een paar weken de tijd om de verplichte bijscholing te volgen. ...

Stichting KEGO is een initiatief van: