07 februari door Karin de Ferrante

Opnieuw 19 FAQ’s toegevoegd & 12 FAQ's gewijzigd.

Zoals jullie weten zijn we op veler verzoek het aantal FAQ’s aan het vergroten. Daartoe heeft het bestuur van Stichting KEGO Erik Pennings aangewezen als verantwoordelijke voor de Kennisbank. Hij bestudeert de vragen van een bepaalde periode, maakt een selectie en redigeert deze voor de Kennisbank.
Dit heeft deze maand opnieuw geleid tot 19 nieuwe FAQ’s. Op dit moment onderzoekt Erik welke FAQ’s kunnen vervallen als gevolg van het verschijnen van de ISSO protocollen versie 5.0, waarin veel onderwerpen duidelijker beschreven staan.

De volgende 19 FAQ’s zijn nieuw:

 1. Herkennen van een DoP
 2. Inzet van een DoP voor beglazing in een basisopname
 3. Huidig gebruik wijkt af van oorspronkelijk gebruik
 4. Geldigheid kwaliteitsverklaring bij alternatieve uitvoering
 5. Inpandige ruimte buiten de thermische zone
 6. Vliering binnen de thermische zone
 7. Nevenfuncties in een woonzorgcomplex
 8. Pompvermogen bepalen
 9. Realisatiejaar WKO
 10. Circulatieleiding tapwater in geval van afleversets op CV-circulatie
 11. Geen verlichting
 12. Lengte toevoerkanaal WTW
 13. Transparante overstek of overstek met sparingen
 14. Zijbelemmering en overstek
 15. Zontoetredingsfactoren niet beschikbaar
 16. Registratie bij oplevering met tijdelijke installatie
 17. Maximale periode tussen opnamedatum en invoerdatum
 18. Tussentijdse aanpassingen
 19. Invoeren kwaliteitsverklaring

De volgende 12 FAQ’s zijn gewijzigd:

 1. Onverwarmde gebouwen
 2. Invoeren sterk geventileerde garage
 3. Woonzorg: woning of utiliteit?
 4. Invoeren kwaliteitsverklaring
 5. Invoeren schuimbeton
 6. Circulatieleiding tapwater in geval van afleversets op CV-circulatie
 7. Geldigheid kwaliteitsverklaring bij alternatieve uitvoering
 8. Bepaling gewogen houtpercentage van samengestelde constructies
 9. Begrenzing in het geval van een trap naar onverwarmde kelder
 10. Renovatiejaar toepasbaar bij voorzetwanden?
 11. Nominaal vermogen ventilatoren
 12. Pompvermogen bepalen

Overig nieuws

alle nieuwsberichten

Nieuwe en gewijzigde FAQ’s juni

We voegden weer nieuwe FAQ’s toe aan de lijst. In juni zijn er 7 nieuwe en zijn er 2 ...

Vraag van de maand juni: vrijheden Maatwerkadvies

De EP adviseur werkt volgens een vaststaand protocol maar voor de Maatwerkadviseur gel ...

Vergeet je Bijscholing niet!

EP-adviseurs hebben nog een paar weken de tijd om de verplichte bijscholing te volgen. ...

Stichting KEGO is een initiatief van: