21 april door Karin de Ferrante

Meld je aan voor de online "Klankbordbijeenkomst NTA8800"

Bij NEN zijn in 2022 circa 200 verzoeken voor wijziging van de NTA8800 aangedragen. Deze zijn begin dit jaar in de projectgroep NTA8800 geprioriteerd door de afgevaardigden van vele belangenorganisaties. Ook ISSO, FedEC en AvEPA namen hieraan deel. 

De geprioriteerde wijzigingen worden nu verder uitgewerkt door de rapporteurs van NEN. Dit gebeurt in taakgroepen met afgevaardigden van verschillende belangenorganisaties. Het bestuur van Stichting KEGO (AvEPA, FedEC, ISSO en InstallQ) hebben de experts van KEGO gevraagd deel te nemen aan deze taakgroepen.

Het doel is voorkomen dat wijzigingen leiden tot onduidelijkheid en vragen aan KEGO. Want wijzigingen van de NTA8800 zullen via de ISSO protocollen van invloed zijn op jullie opnames. Om te borgen dat de mening van de experts in de taakgroepen ook jullie mening is, organiseren we een klankbordbijeenkomst om de belangrijkste wijzigingen samen te bespreken.  

Wil je meedenken? Meld je dan aan voor deze teams bijeenkomst op woensdag 17 mei van 16-17.30 via karin.deferrante@stichtingkego.nl 

Overig nieuws

alle nieuwsberichten

Instructie voor vraagstelling aan het expertteam

Af en toe komt het voor dat de adviseur die de vraag stelt en het Expertteam elkaar ni ...

Idee van de maand

Onze expert Joost Rienks is de houder van de ideeënbus. Hij inventariseert de ...

FedEC zoekt Commissie- en Werkgroepleden

Belangenbehartiging rondom het energielabelstelsel is een belangrijke priorite ...

Stichting KEGO is een initiatief van: