05 juni door Karin de Ferrante

Meer FAQ’s aangepast aan 5e druk

Zoals aangegeven zouden wij de FAQ’s herzien in het licht van versie 5.0 van de Opnameprotocollen. Als gevolg hiervan zijn er opnieuw 3 FAQ’s gewijzigd en konden 5 FAQ’s toegevoegd worden. Hieronder vind je het overzicht.

Gewijzigd:

Nieuw:

Overig nieuws

alle nieuwsberichten

Nieuwe en gewijzigde FAQ’s juni

We voegden weer nieuwe FAQ’s toe aan de lijst. In juni zijn er 7 nieuwe en zijn er 2 ...

Vraag van de maand juni: vrijheden Maatwerkadvies

De EP adviseur werkt volgens een vaststaand protocol maar voor de Maatwerkadviseur gel ...

Vergeet je Bijscholing niet!

EP-adviseurs hebben nog een paar weken de tijd om de verplichte bijscholing te volgen. ...

Stichting KEGO is een initiatief van: