05 september door Karin de Ferrante

Kwaliteitsverklaringen ook voor utiliteit?

Inmiddels zijn er 106 FAQ’s gepubliceerd. Deze week publiceerden we een aantal nieuwe vragen, waaronder: Mogen kwaliteitsverklaringen voor tapwaterrendement en hulpenergie ook worden toegepast bij utiliteit?

Op de website van BCRG kan gefilterd worden op toepasselijkheid van kwaliteitsverklaringen voor woningen en/of utiliteitsbouw. Met ingang van augustus 2023 zijn de gaskeurverklaringen, de verklaringen conform de EN (Europese Norm) 16147 voor tapwater en de verklaringen voor hulpenergie toepasselijk verklaard voor utiliteitsgebouwen. Zij moeten vanaf dat moment dan ook worden toegepast bij de energielabelberekening voor utiliteitsgebouwen.

Overig nieuws

alle nieuwsberichten

Nieuwe en gewijzigde FAQ’s juni

We voegden weer nieuwe FAQ’s toe aan de lijst. In juni zijn er 7 nieuwe en zijn er 2 ...

Vraag van de maand juni: vrijheden Maatwerkadvies

De EP adviseur werkt volgens een vaststaand protocol maar voor de Maatwerkadviseur gel ...

Vergeet je Bijscholing niet!

EP-adviseurs hebben nog een paar weken de tijd om de verplichte bijscholing te volgen. ...

Stichting KEGO is een initiatief van: