01 juni door Karin de Ferrante

Klankbordbijeenkomst over inzet KEGO bij wijzigingen NTA8800

De experts van KEGO nemen deel aan de taakgroepen van NEN waarin verzoeken tot wijzigingen van de NTA8800 worden uitgewerkt. Dit met als doel te voorkomen dat deze wijzigingen leiden tot onduidelijkheid in de ISSO protocollen resulterend in vragen aan KEGO.

Woensdag 17 mei hebben de experts van KEGO aan EP-adviseurs een toelichting gegeven op de voorziene wijzigingen van de NTA8800. Aan deze klankbordbijeenkomst namen zo’n 20 EP-adviseurs deel die zich aangemeld hadden in reactie op voorgaande nieuwsbrief.

De verzoeken tot wijzigingen en de voorgestelde oplossingsrichtingen in de verschillende taakgroepen konden op steun rekenen van de (digitaal) aanwezige EP-adviseurs. Ook de geboden mogelijkheid mee te kijken bij de totstandkoming van de wijzigingen werd breed gewaardeerd.

De volgende stap is dat oplossingen begin juni ter goedkeuring worden voorgelegd aan de afgevaardigden van de verschillende belangenorganisaties in de projectgroep van de NTA8800. Later dit jaar worden de wijzigingen verwerkt door de softwareleveranciers en ISSO. In versie 6 van de opnameprotocollen volgend jaar kunnen we de resultaten teruglezen.

Overig nieuws

alle nieuwsberichten

Kwaliteitsverklaringen ook voor utiliteit?

Inmiddels zijn er 106 FAQ’s gepubliceerd. Deze week publiceerden we een aantal nieuw ...

De lijst met FAQ’s is weer uitgebreid

Opnieuw voegden we nieuwe FAQ’s toe aan de lijst. Inmiddels zijn er 106 FAQ’s besc ...

Portaal geopend voor vragen over maatwerkadvies!

Vanaf 1 juli kun je als vakbekwaam maatwerkadviseur bij Stichting KEGO terecht ...

Stichting KEGO is een initiatief van: