27 juni door Karin de Ferrante

Ideeënbus voor verbeteringen energieprestatie stelsel

Geregeld bevatten de ingediende tickets goede ideeën hoe het energieprestatie stelsel te verbeteren. Dit varieert van attenderen op tegenstrijdigheden binnen/tussen protocollen tot wijzen op nieuwe technische ontwikkelingen waarmee de NTA8800 uitgebreid zou moeten worden. Deze ideeën en suggesties bespreken we maandelijks in het expert team van KEGO en adresseren we vervolgens bij ISSO, NEN e.d.

Deze ideeën en suggesties worden door de andere partijen in het energieprestatie stelsel enorm gewaardeerd. Daarom hebben we hiervoor een aparte categorie aangemaakt in het ticketsysteem: de ideeënbus. Deze tickets worden door Joost Rienks wekelijks bestudeerd en voorzien van een 1ste reactie of vervolgvragen ter verduidelijking. Idee + oplossingsrichting bespreken we in het maandelijkse expertoverleg. Wanneer we gezamenlijk denken het energieprestatiestelsel hiermee te verbeteren leiden wij deze verder.

Vanzelfsprekend staat het iedereen vrij zelf direct de betreffende partij te benaderen.

Overig nieuws

alle nieuwsberichten

Kwaliteitsverklaringen ook voor utiliteit?

Inmiddels zijn er 106 FAQ’s gepubliceerd. Deze week publiceerden we een aantal nieuw ...

De lijst met FAQ’s is weer uitgebreid

Opnieuw voegden we nieuwe FAQ’s toe aan de lijst. Inmiddels zijn er 106 FAQ’s besc ...

Portaal geopend voor vragen over maatwerkadvies!

Vanaf 1 juli kun je als vakbekwaam maatwerkadviseur bij Stichting KEGO terecht ...

Stichting KEGO is een initiatief van: