27 juni door Karin de Ferrante

Ideeënbus voor verbeteringen energieprestatie stelsel

Geregeld bevatten de ingediende tickets goede ideeën hoe het energieprestatie stelsel te verbeteren. Dit varieert van attenderen op tegenstrijdigheden binnen/tussen protocollen tot wijzen op nieuwe technische ontwikkelingen waarmee de NTA8800 uitgebreid zou moeten worden. Deze ideeën en suggesties bespreken we maandelijks in het expert team van KEGO en adresseren we vervolgens bij ISSO, NEN e.d.

Deze ideeën en suggesties worden door de andere partijen in het energieprestatie stelsel enorm gewaardeerd. Daarom hebben we hiervoor een aparte categorie aangemaakt in het ticketsysteem: de ideeënbus. Deze tickets worden door Joost Rienks wekelijks bestudeerd en voorzien van een 1ste reactie of vervolgvragen ter verduidelijking. Idee + oplossingsrichting bespreken we in het maandelijkse expertoverleg. Wanneer we gezamenlijk denken het energieprestatiestelsel hiermee te verbeteren leiden wij deze verder.

Vanzelfsprekend staat het iedereen vrij zelf direct de betreffende partij te benaderen.

Overig nieuws

alle nieuwsberichten

´Vind een adviseur´ vanaf nu bij Centraal Register Techniek

Tot 1 februari waren jullie voor woningeigenaren en vastgoed beheerders te vinden op d ...

Vraag van de maand februari

Mogen energielabels opnieuw worden afgemeld zonder woningbezoek als een nieuwe ...

Vernieuwing in het bestuur

Eind vorig jaar maakte Isabelle Sternheim plaats in het bestuur voor Hella Mae ...

Stichting KEGO is een initiatief van: