26 november door Karin de Ferrante

Idee van de maand

Onze expert Joost Rienks is de houder van de ideeënbus. Hij inventariseert de ideeën en bespreekt ze met de andere experts en de stakeholder. Deze maand heeft Joost het idee om een invulinstructie te maken voor invoer in de software bij kwaliteitsverklaring van warmtepompen in gang gezet.

Er komen regelmatig vragen binnen over het invullen van de software bij toepassing van een kwaliteitsverklaring. Er is via de ideeënbus gevraagd of er invulinstructies voor deze situaties opgesteld kunnen worden. We gaan in samenwerking met BCRG invulinstructies opstellen voor:

  • Warmtepompen, te kiezen tabellen, interpoleren
  • Bodemwarmtepompen: relatie tussen tapwater- en koelrendement
  • Tapwater, tapprofielen
  • Interpretatie van typecodes bij PV-panelen

BCRG wil nog dit jaar een extra pagina lanceren waarop in ieder geval voor de meest voorkomende en meest complexe kwaliteitsverklaringen een algemene instructie over interpretatie en verwerking van de getallen wordt gegeven. Vanaf de KEGO-website maken wij dan een doorlink naar deze BCRG-pagina.


Heb jij een idee hoe het energieprestatie stelsel te verbeteren? Of wil je ons attenderen op tegenstrijdigheden binnen/tussen protocollen? Of wijzen op nieuwe technische ontwikkelingen waarmee de NTA8800 uitgebreid zou moeten worden? Ga dan naar https://portaal.stichtingkego.nl/a/tickets/new en selecteer onder ‘betreft’: ideeënbus. 

Overig nieuws

alle nieuwsberichten

´Vind een adviseur´ vanaf nu bij Centraal Register Techniek

Tot 1 februari waren jullie voor woningeigenaren en vastgoed beheerders te vinden op d ...

Vraag van de maand februari

Mogen energielabels opnieuw worden afgemeld zonder woningbezoek als een nieuwe ...

Vernieuwing in het bestuur

Eind vorig jaar maakte Isabelle Sternheim plaats in het bestuur voor Hella Mae ...

Stichting KEGO is een initiatief van: