21 april door Karin de Ferrante

Het Expertteam beantwoordt per 1 juli ook maatwerkadvies vragen

Met de lancering van twee nieuwe ISSO-publicaties voor maatwerkadviezen (MWA) hebben EP-maatwerkadviseurs alle kennis die zij nodig hebben voor het opstellen van maatwerkadviezen. Het maatwerkadvies biedt richting aan de wijze waarop vastgoedeigenaren een verdere energiebesparing en de verduurzaming van hun energievraag kunnen realiseren. ISSO-publicatie 75.2 beschrijft de werkzaamheden voor de utiliteitsbouw en ISSO-publicatie 82.2 doet hetzelfde voor woningen en woongebouwen.

Vanaf 1 juli kun je ook bij het Expertteam van KEGO terecht voor je vragen over het Maatwerkadvies. De Experts volgen in de komende maanden een opleiding en doen het examen. 

Het Maatwerkadvies is ontwikkeld om het energieverbruik van het object nauwkeuriger in te schatten. Standaard wordt hiervoor gebruik gemaakt van de drie profielen die de NTA 8800 al heeft beschreven: energie-onbewust, energiebewust of standaard. Belangrijk bij het opstellen van een Maatwerkadvies is het fitten. Aanvullend op het rekenmodel voor het reguliere energielabel zijn hierbij ook de gebruiksgegevens van de bewoners nodig, het gemeten energieverbruik van een kalenderjaar en de daarbij horende klimaatgegevens.

Naast adviezen voor energiebesparing bied je als maatwerkadviseur inzicht in de maatregelen die het gebouw of de woning energiezuiniger maken.Het behandelen van de kennis gebeurt op een gestructureerde wijze die leidt tot het maatwerkadvies. Door de kennis in ISSO-publicaties 75.2 en 82.2 weet de EP-adviseur wat te doen om alle informatie te verzamelen en het advies te kunnen opstellen. En heb je daarover vragen? Dan weet je de weg naar de experts van KEGO!

Opleidingen en examens afleggen

Er zijn meerdere opleiders en exameninstituten die de opleidingen en examens aanbieden.

Methode voor opstellen

Deze methode voor het opstellen van het Maatwerkadvies sluit aan bij de ambitie van de Europese en landelijke overheid om CO2-emissies te reduceren. Bovendien sluit de methode aan bij het Klimaatakkoord, de Renovatiestandaard voor utiliteitsbouw en de Standaard voor woningisolatie (zie website RVO). Het maatwerkadvies is gebaseerd op de NTA 8800 en is te koppelen aan zowel een indicatief als formeel Energielabel. Het maatwerkadvies wordt geregistreerd op basis van BRL9500-MWA-U voor utiliteitsbouw en BRL 9500-MWA-W voor woningbouw. Daarmee is het advies een geborgd instrument in de bepaling van de energietransitie in Nederland. De BRL-en zijn binnenkort beschikbaar op ISSO Open.

Overig nieuws

alle nieuwsberichten

Instructie voor vraagstelling aan het expertteam

Af en toe komt het voor dat de adviseur die de vraag stelt en het Expertteam elkaar ni ...

Idee van de maand

Onze expert Joost Rienks is de houder van de ideeƫnbus. Hij inventariseert de ...

FedEC zoekt Commissie- en Werkgroepleden

Belangenbehartiging rondom het energielabelstelsel is een belangrijke priorite ...

Stichting KEGO is een initiatief van: