25 november door Karin de Ferrante

FedEC zoekt Commissie- en Werkgroepleden

Belangenbehartiging rondom het energielabelstelsel is een belangrijke prioriteit van FedEC. De eigenaren en uitvoerders van dat stelsel zijn onder andere het ministerie van BZK, InstallQ, NEN en RVO. Zij zien FedEC als dé vertegenwoordiger van energieadviseurs. FedEC zoekt versterking!

Vanuit dat perspectief heeft FedEC zitting in verschillende werk- en overleggroepen. Zoals de Technische Commissie BRL 9500, Examencommissie BRL 9500, College van Deskundigen, KEGO en ISSO kontaktgroep. Voor een aantal van deze groepen is FedEC dringend op zoek naar nieuwe vertegenwoordigers, zodat FedEC in alle werk- en overleggroepen mee kan blijven doen. De stem van de energie-adviseur moet gehoord worden!   

Als deelnemer aan een werk- of overleggroep heb je direct invloed op nieuwe ontwikkelingen in het energielabelstelsel. Je weet als eerste wat er speelt en helpt vanuit je eigen expertise het stelsel te verbeteren. Natuurlijk ondersteunt FedEC je daarbij. Regelmatig overlegt FedEC met deelnemers uit alle werk- en overleggroepen over nieuwe ontwikkelingen en denk je mee over het FedEC standpunt. Zodat we samen sterker staan.

De tijdsbesteding verschilt per werk- of overleggroep. Heb je interesse? Neem dan contact op met FedEC voor meer informatie: info@fedec.nl / 088 401 06 70 

Overig nieuws

alle nieuwsberichten

Nieuwe en gewijzigde FAQ’s juni

We voegden weer nieuwe FAQ’s toe aan de lijst. In juni zijn er 7 nieuwe en zijn er 2 ...

Vraag van de maand juni: vrijheden Maatwerkadvies

De EP adviseur werkt volgens een vaststaand protocol maar voor de Maatwerkadviseur gel ...

Vergeet je Bijscholing niet!

EP-adviseurs hebben nog een paar weken de tijd om de verplichte bijscholing te volgen. ...

Stichting KEGO is een initiatief van: