21 april door Karin de Ferrante

FAQ’s aangepast aan 5e druk 

Zoals aangegeven in de nieuwsflits van 7 februari zouden wij de FAQ’s herzien in het licht van versie 5.0 van de Opnameprotocollen. Als gevolg hiervan zijn 21 FAQ’s gewijzigd en konden 11 FAQ’s vervallen. En op basis van jullie vragen, terugkoppeling van NEN zijn er 10 FAQ’s toegevoegd. Hieronder vind je het overzicht.

De volgende FAQ’s zijn gewijzigd:

Deze FAQ’s zijn vervallen:

 • Twee voorraadvaten
 • Warmtemeters appartementgebouw
 • Zijbelemmering en overstek
 • Afwijkende bouwwijze
 • Thermische zone naar klimatiseringszone
 • Lichtwering
 • Invoeren schuimbeton
 • Bepaling gewogen houtpercentage van samengestelde constructies
 • Systeem zonder MV op het toilet
 • Toebedeling PV-panelen niet labelplichtig gebouwdeel
 • Type glas op basis van U-waarde

Nieuwe FAQ’s die zijn toegevoegd:

Overig nieuws

alle nieuwsberichten

Nieuwe en gewijzigde FAQ’s juni

We voegden weer nieuwe FAQ’s toe aan de lijst. In juni zijn er 7 nieuwe en zijn er 2 ...

Vraag van de maand juni: vrijheden Maatwerkadvies

De EP adviseur werkt volgens een vaststaand protocol maar voor de Maatwerkadviseur gel ...

Vergeet je Bijscholing niet!

EP-adviseurs hebben nog een paar weken de tijd om de verplichte bijscholing te volgen. ...

Stichting KEGO is een initiatief van: