20 oktober door Karin de Ferrante

Erik Pennings, de man met passie voor het vak

Sinds een aantal maanden is Erik Pennings toegetreden tot het Expertteam. Erik is eigenaar van Watwoontumooi en sinds 2013 adviseur, regisseur en ambassadeur voor instandhouding en verbetering van duurzaam wooncomfort en energiehuishouding in de gebouwde omgeving. Erik streeft met Watwoontumooi actief naar de vorming van coalities of de aansluiting bij bestaande coalities. “Samenwerking en uitwisseling van ideeën en kennis vormen de sleutel tot innovatie”.

Erik studeerde in 2002 af als architect aan de TU Eindhoven. Na een aantal jaren als projectarchitect te hebben gewerkt startte hij in 2013 zijn eigen adviesbureau, ontstaan uit zijn passie voor wooncomfort, energie- en duurzaamheidsvraagstukken in de gebouwde omgeving. “Meer dan 90% van de woningen en gebouwen die het straatbeeld in Nederland zullen bepalen in 2035, is nu al gebouwd. De verduurzaming van de bestaande woningvoorraad, de aanpassing aan de eisen die wij daar nu en in de toekomst aan stellen en de transitie naar een houdbare energiehuishouding, verdienen alle aandacht” aldus Erik. Als consultant en docent is Erik betrokken bij productie van EP opleidingen voor KaderDaarnaast is hij auditor BRL9500 energieprestatieberekeningen volgens NTA8800 bij EPG Certificering. In zijn vrije tijd is hij voorzitter van de werkgroep Hulpverlening van de Vincentiusvereniging Den Bosch, een vrijwilligersorganisatie op het gebied van maatschappelijke dienstverlening en armoedebestrijding. Met ingang van november is Erik verantwoordelijk voor de veelgestelde vragen, de FAQ’s, die KEGO publiceert, omdat enquêtering onder de adviseurs heeft uitgewezen dat de adviseurs behoefte hebben aan meer FAQ’s. Erik is vakbekwaam U/D adviseur en een uitstekende toevoeging aan het Expertteam.

Overig nieuws

alle nieuwsberichten

Idee van de maand – alleenstaande gebouwen

Verschillende adviseurs hebben KEGO erop geattendeerd dat het begrip ´alleens ...

Errata verschenen op de 6e druk

Op 8 april publiceerde ISSO twee errata op de verschenen 6e druk van de protocollen 82 ...

Nieuwe en gewijzigde FAQ’s

Recent voegden we weer nieuwe FAQ’s toe aan de lijst. Deze maand zijn er 4 nieuwe en ...

Stichting KEGO is een initiatief van: