06 december door Karin de Ferrante

Aart de Geus: kwaliteit en deskundigheid voorop

Aart de Geus maakt onderdeel uit van het bestuur van Stichting KEGO. Hij is verantwoordelijk voor de aansluiting van InstallQ op de praktijk van de EP-Adviseurs. En natuurlijk mede verantwoordelijk voor de ontwikkeling, communicatie en werkwijze van het energieprestatie adviesplatform. 

Na zijn studie natuurkunde aan de TU Delft startte Aart zijn carrière bij TNO in het vakgebied (duurzame) energie in de gebouwde omgeving. Daar ontwikkelde Aart zich van inhoudelijk wetenschappelijk medewerker tot manager van de unit Bouw en Installaties. Hierbij heeft Aart ook bijgedragen aan het opzetten van Building Brains, een netwerk van bedrijven gerelateerd aan de kenniswerkersregeling voor energie in de gebouwde omgeving. 

Zo’n vijf jaar werkte hij binnen deze periode in China, Beijing, om een Joint Venture op het gebied van energie-efficiëntie in de bouw op te zetten. In deze periode was Aart ook gastprofessor Werktuigbouwkunde aan de Sichuan University.

Sinds 2013 heeft Aart zijn eigen bedrijf, ArtEnergy, ook weer op het gebied van energie in de gebouwde omgeving. Met ArtEnergy richt Aart zich op het opzetten en uitvoeren van onderzoek, ontwikkeling en nieuwe business. Hij was programmamanager van maar liefst drie KIC Inno-Energy projecten. Deze bevorderen de integratie van onderwijs, onderzoek en bedrijfsleven (de kennisdriehoek). Ook nam Aart deel aan de strategiestudie om een bestaande woonwijk in Apeldoorn om te vormen naar energieneutraliteit in de GEN-aanpak. 

Aart bekleedt diverse bestuursfuncties waaronder het voorzitterschap van de stichting BCRG (Bureau Controle en Registratie Gelijkwaardigheid). Evenals voorzitter van het College van Deskundigen voor de sector Installatiesystemen van de kwaliteitsborging van installaties (CCvD van InstallQ). En namens InstallQ zit Aart in het bestuur van KEGO.

Overig nieuws

alle nieuwsberichten

Nieuwe en gewijzigde FAQ’s juni

We voegden weer nieuwe FAQ’s toe aan de lijst. In juni zijn er 7 nieuwe en zijn er 2 ...

Vraag van de maand juni: vrijheden Maatwerkadvies

De EP adviseur werkt volgens een vaststaand protocol maar voor de Maatwerkadviseur gel ...

Vergeet je Bijscholing niet!

EP-adviseurs hebben nog een paar weken de tijd om de verplichte bijscholing te volgen. ...

Stichting KEGO is een initiatief van: