09 december door Karin de Ferrante

72 FAQ's online

De Experts hebben één expert verantwoordelijk gemaakt voor de FAQ’s omdat de adviseurs aan hebben gegeven meer FAQ’s te willen zien. En tenslotte gaat het hier om de adviseurs! Sinds kort is Erik Pennings verantwoordelijk voor de FAQ’s. Dat heeft geleid tot een grote groei van FAQ’s. Het Expertteam van KEGO bespreekt maandelijks inhoudelijk de vragen en antwoorden. Daaruit worden telkens een aantal vragen geselecteerd die vaker gesteld worden, die het Expertteam regelmatig in de praktijk tegenkomt of die lastig zijn te herleiden uit het protocol. Dit heeft geleid tot 26 nieuwe FAQ’s, 14 wijzigingen en mede op basis van jullie feedback is er 1 FAQ vervallen.

Nieuwe FAQ’s:

 1. Nominaal vermogen ventilatoren
 2. Renovatiejaar toepasbaar bij voorzetwanden?
 3. Begrenzing in het geval van een trap naar onverwarmde kelder
 4. Type glas op basis van U-waarde
 5. Toebedeling PV-panelen niet labelplichtig gebouwdeel
 6. Geïsoleerde leidingen, minimaal 90%
 7. Verwarmen met koelinstallatie productiekoeling
 8. Datering ligplaats van een woonboot
 9. Debiet en vermogen op kwaliteitsverklaringen van WTW
 10. Gebouwfunctie in BAG
 11. Bepaling totale oppervlakte bij collectieve systemen
 12. Systeem C zonder MV op het toilet
 13. Klimatiseringszone die volledig uit hulpfuncties bestaat
 14. Bepaling gewogen houtpercentage van samengestelde constructies
 15. TOjuli-eis bij gedeeltelijk gekoelde woningen
 16. Isolatiedikte beganegrondvloer
 17. BENG-eisen en software-updates
 18. Onderscheid tussen kelder/kruipruimte en onderliggende AOR
 19. Daktype als de zoldervloer de thermische schil is
 20. Airconditioning als verwarming
 21. Bouwjaar en/of renovatiejaar per rekenzone
 22. PVT-panelen als warmtebron voor een warmtepomp
 23. Olie- of dieselgestookte warmteopwekker
 24. Geldigheid kwaliteitsverklaring bij alternatieve uitvoering
 25. Toepassing kwaliteitsverklaring heeft een negatief effect
 26. Circulatieleiding tapwater in geval van afleversets op CV-circulatie
 27. Invoeren schuimbeton

Gewijzigde FAQ’s:

 1. Inpandig zwembad in een woning
 2. Hotfill in de keuken
 3. Technische ruimte > 500 m2
 4. ZR-roosters?
 5. Twee airco’s in een woning
 6. Afwijkende bouwwijze
 7. Zijbelemmering en overstek
 8. Woonzorg: woning of gebouw?
 9. Woongebouw of woning?
 10. Twee warmteafgiftesystemen
 11. Tussentijdse aanpassingen
 12. W-label en U-label op één pand
 13. Twee voorraadvaten
 14. Bepaling AOR of AVR

Vervallen FAQ’s:

 1. De FAQ met als titel ‘meerdere afgiftesystemen’ is vervangen door de nieuwe FAQ ‘Twee warmteafgiftesystemen’

Overig nieuws

alle nieuwsberichten

Joost Rienks: de expert waar je altijd van op aan kunt

Joost Rienks studeerde Scheikundige Technologie aan de Technische Universiteit ...

Meer FAQ’s aangepast aan 5e druk

Zoals aangegeven zouden wij de FAQ’s herzien in het licht van versie 5.0 van ...

Kom jij ons expertteam versterken?

Wil jij andere EP-adviseurs helpen met hun vragen over de opnameprotocollen vo ...

Stichting KEGO is een initiatief van: