Tweede druk maakt maatwerkadviezen duidelijker en eenvoudiger

Placeholder Alt

Van ISSO ontvingen we dit bericht:

De tweede druk van publicaties 75.2 ‘Maatwerkadvies utiliteitsgebouwen’, 82.2 ‘Maatwerkadvies woningen en woongebouwen’ en het rapport 110293 ‘Modelbeschrijving Maatwerkadvies Woningen, Woon- en Utiliteitsgebouwen’ zijn verschenen. In alle drie de uitgaven zijn diverse correcties en verduidelijkingen doorgevoerd.

ISSO-publicaties 75.2 en 82.2 beschrijven de methode voor het opstellen van maatwerkadvies voor energiebesparing en/of verduurzaming bij respectievelijk utiliteits- en woongebouwen, gebaseerd op de rekenkern van de NTA 8800. De achterliggende formulestructuur staat beschreven in de modelbeschrijving, die de afwijkingen van de basis NTA 8800 beschrijft. De drie producten verschenen in 2023, maar bleken in de praktijk nog enkele onduidelijkheden en inefficiënties te bevatten. Mede daarom is deze tweede druk nodig.

Afzonderlijke woonfuncties binnen woongebouw
Een goed voorbeeld hiervan is het aantal woonfuncties bij opname van een woongebouw. Eerder ging het opnameprotocol bij woongebouwen altijd uit van één woonfunctie. Dit leidde tot veel vragen en tot onjuistheden in de berekeningen, bijvoorbeeld wanneer het ging om warmtapwatergebruik. Met name voor woningcorporaties is het wenselijk om de verschillende woningen in een woongebouw afzonderlijk te benaderen. In het geval van VvE’s zijn de gegevens van afzonderlijke woningen juist vaak niet bekend. In de 2e druk is het daarom aan de gebruiker zelf om deze woningen wel of niet apart op te nemen.

Correctiefactoren bij ventilatie
De labelberekening volgens NTA 8800 gaat ervan uit dat de hoeveelheid ventilatie voldoet aan de normen in het Besluit bouwwerken leefomgeving. Maar in de praktijk is dit niet altijd het geval. In de vorige druk werd, afhankelijk van het type ventilatiesysteem, bij het maatwerkadvies gerekend met een correctiefactor van 0,75 (ventilatiesysteem D), 0,5 (systeem C) of 0,25 (systeem A). Voor spuiventilatie en infiltratie hanteert het de opname een correctiefactor van 0,5. De 2e druk biedt de mogelijkheid om hiervoor zelf een correctiefactor in te vullen.

Invoer stooklijn luchtbehandelingskast
Een van de vereenvoudigingen is de invoer voor de inblaastemperatuur voor de luchtbehandelingskast (LBK). Voorheen kon de gebruiker hier iedere waarde invoeren, maar deze vrije invoer is vervangen door drie standaard stooklijnprofielen: hoog, midden of laag. Het profiel is afhankelijk van de interne warmtelast en de mate van isolatie. Daarnaast is deze paragraaf over het berekenen van de stooklijn van de LBK, die eerder alleen in publicatie 75.2 stond, ook toegevoegd aan publicatie 82.2. Hoewel LBK’s in de woningbouw minder voorkomen dan in de utiliteit, is er nu ook de mogelijkheid om deze mee te nemen in de opname als deze wél aanwezig is. 

Bepaling interne warmtelast en setpointtemperatuur
De methode om de interne warmtelast te berekenen aan de hand van het gemeten elektriciteitsgebruik is vervangen door vrije invoer. Hierbij wordt niet voorgeschreven hoe dit te bepalen. Dit kan naar eigen inzicht berekend worden bijvoorbeeld met behulp van een berekening. De andere methode, op basis van gebruikersprofielen, blijft ook een mogelijkheid. Daarnaast is ook de setpointtemperatuur voor verwarming en koeling vrijgegeven als vrije invoer.

Beschikbaar op BouwZo.nl 
Naast de genoemde wijzigingen, sluit de 2e druk van de producten ook aan op de nieuwe NTA8800:2024. De wijzigingen in deze nieuwe bepaling, die per 1 juli van kracht zijn, zijn direct meegenomen in de maatwerkadviezen.
Een overzicht van de wijzigingen ten opzichte van de eerste zijn in PDF beschikbaar op BouwZo.nl.  Deze zijn te vinden op de productpagina onder het kopje ‘specificaties’. De tweede druk van publicatie 75.2, 82.2 en rapport 110293 zijn te raadplegen via het kennisplatform BouwZo.nl of ISSO Open.   

Stichting KEGO is een initiatief van: