Instructie voor vraagstelling aan het expertteam

Placeholder Alt

Af en toe komt het voor dat de adviseur die de vraag stelt en het Expertteam elkaar niet goed begrijpen. Dit kan leiden tot verwarring over de vraag en het bijbehorende antwoord. Daarom vragen we jullie om onderstaande instructie zoveel mogelijk aan te houden.

  1. Vermeld duidelijk wat je vraag is. Sluit af met een vraagteken.
  2. Heb je onderliggende vragen die bij je eerdere vraag horen, nummer ze dan.
  3. Voeg relevante bijlagen toe (kwaliteitsverklaringen, foto’s, schema’s, tekeningen, schetsen, productinformatie).
  4. Vermeld duidelijk wat je niet duidelijk is, waar je vast loopt.
  5. Geef aan wat je al uitgezocht hebt. Heb je het met collega’s besproken of iemand in de koepelorganisatie?

Als je een verduidelijking van het antwoord wil, dan kun je die in dezelfde ticketomgeving stellen. Onze Experts geven dan opnieuw een – duidelijk – antwoord. Via het ticketsysteem is de snelste weg. Kom je er niet uit? Dan kun je mailen naar info@stichtingkego.nl

Stichting KEGO is een initiatief van: